Unit 4 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản ngày 08/02/2022 - Tác giả:

Unit 4 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 4 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 4 lớp 12 Từ vựng

Từ vựngDịch nghĩa
addicted /əˈdɪktɪd/ (a)nghiện
advent /ˈædvent/ (n)sự đến/ tới sự kiện quan trọng
app ( = application)/ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n)ứng dụng
attitude /ˈætɪtjuːd/(n)thái độ, quan điểm
connect /kəˈnekt/(v)kết nối
cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/(n)khủng bố qua mạng Internet
documentary /ˌdɒkjuˈmentri/(n)phim tài liệu
dominant /ˈdɒmɪnənt/(a)thống trị, có ưu thế hơn
drama /ˈdrɑːmə/(n)kịch, tuồng
efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a)có hiệu quả
emerge /iˈmɜːdʒ/ (v)vượt trội, nổi bật, nổi lên
fivefold /ˈfaɪvfəʊld/ (adj, adv)gấp 5 lần
GPS ( Global Positioning System)hệ thống định vị toàn cầu
leaflet /ˈliːflət/ (n)tờ rơi, tờ in rời
mass /mæs/(n)số nhiều, số đông, đại chúng
media /ˈmiːdiə/ (n)( số nhiều của medium) phương tiện
microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/(n)việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin
pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/biểu đồ tròn
social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/mạng xã hội
subscribe /səbˈskraɪb/(v)đặt mua dài hạn
tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/máy tính bảng
the mass mediatruyền thông đại chúng
tie in /taɪ/(v)gắn với
website /ˈwebsaɪt/ (n)vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 4 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM