Unit 4 lớp 10 Explore New Worlds 4B Order a meal

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 4 lớp 10 Explore New Worlds 4B Order a meal trang 42, 43 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 4 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 4B Order a meal - Unit 4: Food thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 4 lớp 10: 4B Order a meal

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 42, 43 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A: Listen to a conversation in a restaurant. Write the man’s and woman’s order in the table below. (Nghe cuộc trò chuyện trong nhà hàng. Viết thứ tự của nam và nữ vào bảng bên dưới)

Gợi ý đáp án:

DrinksFood
ManIced tea (Trà đá)Steak with French fries and salad (Bít tết với khoai tây chiên và salad)
WomanSparkling mineral water (Nước khoáng có ga).(Butter-barked) chicken

B: Who asked these question, the man, the woman or the waiter. Write your answers. Then listen again and check. (Ai đã hỏi những câu hỏi này, đàn ông, đàn bà hay người phục vụ. Viết các Đáp án: của bạn. Sau đó nghe lại và kiểm tra)

1. Can we order our drinks first?___the man____

2. Do you have any mineral water? _______________

3. Would you like sparkling or still? _______________

4. Are you ready to order? _______________

5. Would you like an appetizer? _______________

6. Does the steak come with a salad? _______________

7. How would you like your steak? _______________

8. Would you like anything else? _______________

Gợi ý đáp án:

1. Can we order our drinks first? the man

2. Do you have any mineral water? the woman

3. Would you like sparkling or still? the waiter

4. Are you ready to order? the waiter

5. Would you like an appetizer? the waiter

6. Does the steak come with a salad? the man

7. How would you like your steak? the waiter

8. Would you like anything else? the waiter

Tạm dịch

1. Chúng tôi có thể gọi đồ uống của chúng tôi trước không?

2. Bạn có nước khoáng không?

3. Bạn muốn lấp lánh hay tĩnh lặng?

4. Bạn đã sẵn sàng để đặt hàng?

5. Bạn có muốn một món khai vị không?

6. Món bít tết có ăn kèm với salad không?

7. Bạn thích món bít tết của mình như thế nào?

8. Bạn có muốn gì khác không?

C: Read the information. Then listen to the strong and weak form of the question.

(Đọc thông tin. Sau đó, lắng nghe hình thức mạnh và yếu của câu hỏi)

Gợi ý đáp án:

Tạm dịch

Trong lời nói tự nhiên, Do you have … và Would you like … thường được giảm bớt ở đầu câu hỏi. Điều này có nghĩa là một số âm thanh thay đổi, hoặc hoàn toàn không được nói.

1. Do you have any orange?

Mạnh: / du ju hæv /

Yếu: / dəjə hæv /

2. Would you like some milk?

Mạnh: / wʊd ju laɪk /

Yếu: / wʊdjə laɪk /

D: Listen and check the correct column. Then listen again and repeat. (Nghe và kiểm tra cột đúng. Hãy nghe và nhắc lại

Gợi ý đáp án:

Strong FormWeak Form
1. Do you have any mineral water?
2. Would you like sparkling or still?
3. Would you like anything else?
4. Do you have any iced tea?
5. Would you like some coffee?

Tạm dịch

1. Bạn có nước khoáng không?

2. Bạn muốn lấp lánh hay tĩnh lặng?

3. Bạn có muốn gì khác không?

4. Bạn có trà đá không?

5. Bạn có muốn uống cà phê không?

Communication: Unit 4 lớp 10 Explore New Worlds 4B Order a meal

E: Complet the menu with words in the box (Hoàn thành menu với từ ở trong bảng)

Gợi ý đáp án:

1 - Appetizers

2 - Vegetable

3 - Main dishes

4 - Pizza

5 - Desserts

6 - Drinks

7 - Coffee

F: In pairs, write the name of another dish or drink at the bottom of each section of the menu. (Theo cặp, hãy viết tên món ăn hoặc đồ uống khác ở cuối mỗi phần của menu)

Gợi ý đáp án:

– Appetizer: chicken soup (Khai vị: súp gà)

– Main dishes: fried spring rolls (Món chính: nem chua rán)

– Desserts: fruit beams (Món tráng miệng: hoa quả dầm)

– Drinks: milk tea (Đồ uống: trà sữa)

Xem tất cả các nội dung giải bài tập Unit 4:

- Kết thúc nội dung Unit 4 lớp 10 Explore New Worlds 4B Order a meal - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 4 Food - 4B Order a meal của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM