Unit 4 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 09/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Looking back trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 4.

Giải bài tập Unit 4 Looking back tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Looking back

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 46 về từ vựng và ngữ pháp.

Vocabulary

I. Write the name for each picture

Unit 4 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 1

Answer

1. Temple

2. railway station

3. square

4. art gallery

5. cathedral

Grammar

II. Put the following adjectives in the correct column

fast     noisy     expensive     heavy    large    beautiful      hot    quiet      exciting

Answer

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

- hot

- fast

- large

- quite

- heavy

- noisy

- beautiful

- exciting

- expensive

III. Now write their comparative forms in the table below

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

Answer

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

More beautiful

noisier

more expensive

hotter

more exciting

quiter

heavier

larger

IV. Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms od the adjectives.

Unit 4 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 4

Answer

1. noisier

2. more modern

3. more expensive

4. more peaceful

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood - Looking back sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM