Unit 4 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 10/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Comprehension trang 46 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 4 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Comprehension

A. Choose the correct answers for Twins Days Festival

1. What's another title for this article?

a. A Special Festival        b. Visiting Ohio        c. A Day Out with Friends

2. The festival is____ days long.

a. two                               b. three                    c. four

3. The word “popular” means people __. (line 3)

a. like it                             b. don't like it           c. think it's very long

4. Who can go to this festival?

a. everyone                      b. only twins             c. only twins from Ohio

5. What is the word for twins who look exactly the same?

a. identical                       b. similar                   c. different

Answer

1. a. A Special Festival

2. b. three

3. a. like it

4. a. everyone

5. a. identical

B. Complete the word web

Answer

12345
yearoldnewTwinsburg, Ohio, the United Statessister

C. Talk with a partner
. Do you know any twins? Are they the same or different?

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của em, nói về cặp sinh đôi mà em biết

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 4: This is my family - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM