Unit 4 Communication Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 09/08/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Communication trang 43 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 4 Communication tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Communication

Ask questions from the game board below. When someone answers "Yes", write the name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

Find someone who...

Do you have a big family?

- No, I don't

Dịch

Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi từ bảng chơi bên dưới. Khi một ai đó trả lời "Có", viết tên của bạn ấy vào chỗ trống. Người đầu tiên hoàn thiện tất cả các chỗ trống là người chiến thắng.

Hãy tìm người nào mà...

Bạn có một gia đình lớn phải không?

- Không, tôi không có

Answer

Học sinh tự thực hành trò chơi trên lớp.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 4: This is my family - Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM