Unit 3 lớp 6 Looking back trang 34 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 03/12/2019 - Tác giả:

Unit 3 lớp 6 Looking back SGK Tiếng Anh 6 được hướng dẫn bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được kiến thức cần nhớ và tham khảo cách làm bài tập.

Tham khảo phương pháp làm bài và đáp án Unit 3 lớp 6 Looking back trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Unit 3 lớp 6 đầy đủ và chi tiết.

Unit 3 lớp 6 Looking back

Bài 1

Task 1.   Write the correct words on the faces.

(Viết từ đúng trên khuôn mặt.)

Unit 3 lớp 6 Looking back hình 2

Đáp án: 

Smile face: creative, funny, confident, hardworking, kind, clever, talkative, sporty, patient

Sad face: boring, shy, serious

Tạm dịch:

Mặt cười: sáng tạo, hài hước, tự tin, chăm chỉ, tốt bụng, thông minh, nói nhiều, thể thao, kiên nhẫn

Khuôn mặt buồn bã: nhàm chán, nhút nhát, nghiêm túc

» Bài trước: Unit 3 lớp 6 Skills 2

Bài 2

Task 2.    Make your own Haiku!

(Em tự làm thơ haiku.)

"Haiku" comes from Japan.

Write a three-line Haiku poem to describe yourself. The first and last lines have five syllables. The middle line has seven syllables. The lines don't need to rhyme.

My hair is shiny

My cheeks are round and rosy

This is me. I'm Trang!

Swap your Haiku with two friends. Don't write your name. Let them guess.

Tạm dịch:

“Haiku” có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Viết một bài thơ haiku gồm ba câu để miêu tả chính em. Câu đầu và câu cuối có 5 âm. Câu giữa có 7 âm. Các câu không cần theo nhịp.

Tóc tôi óng ánh.

Gò má tôi đầy đặn và hồng hào.

Đây là tôi, tôi là Trang!

Bài 3

Task 3. Game: Who's who? (Trò chơi: Ai là ai?)

In groups, choose a person in your group. Describe their appearance and personality. Let your friends guess.

Example: Group: Who is it?

A: He's tall. He has glasses. He's talkative. He's creative too. He isn't shy.

B: Is it Minh?

A: Yes!/No, try again.

Đáp án: 

A: He’s short. His hair is curly and black. He’s funny and serious. He isn’t handsome.

B: Is it Nam?

A: Yes.

Tạm dịch:

Trong các nhóm, chọn một người trong nhóm. Miêu tả ngoại hình và tính cách của họ. Hãy để bạn của em đoán.

A: Anh ấy thấp. Tóc anh ấy xoăn và đen. Anh ấy hài hước và nghiêm túc. Anh ấy không đẹp trai.

B: Nam phải không?

A: Phải.

Bài 4

Task 4.   Complete the dialogue.

(Hoàn thành bài đối thoạỉ)

A: What _____ you _____ tomorrow?

B: I _____ some friends. We _____ to Mai's birthday party. Would you like to come?

A: Oh, sorry, I can't. I_____ football.

B: No problem, how about Sunday? I _____ a film at the cinema.

A: Sounds great!

Đáp án: 

A: What are you doing tomorrow?

B: I am going with some friends. We are going to Mai’s birthday party. Would you like to come?

A: Oh, sorry. I can’t. I am playing football.

B: No problem, how about Sunday? I am watching film at the cinema.

A: Sounds great!

Tạm dịch:

A: Ngày mai bạn định làm gì?

B: Mình sẽ đi cùng vài người bạn. Chúng mình sẽ dự bữa tiệc sinh nhật của Mai. Bạn đến nhé?

A: Ô, xin lỗi. Mình định đi chơi bóng đá.

B: Không sao, còn Chủ nhật thì sao? Minh sẽ đến rạp chiếu bóng xem phim.

A: Được đó.

Bài 5

Task 5.   Student A looks at the schedule on this page. Student B looks at the schedule on the next page

(Học sinh A nhìn vào thời gian biểu ở trang này. Học sinh B nhìn vào thời gian biểu trang kế tiếp.)

Unit 3 lớp 6 Looking back hình 3

Ví dụ:

A: What are you doing tomorrow?

B: I'm playing football with my friends./l'm not doing anything.

Tạm dịch:

A: Mai bạn sẽ làm gì?

B: Mình sẽ chơi bóng đá với bạn mình/ Minh chẳng làm gì cả.

Học sinh A:

8 giờ sáng - 9 giờ 30 sáng: chơi bóng đá.

10 giờ sáng - 11 giờ sáng: nghỉ ngơi

2   giờ chiều — 4 giờ chiều: đi sinh nhật bạn

4   giờ chiều — 5 giờ chiều: chơi thả diều (play kite)

Học sinh B:

8 giờ sáng - 9 giờ 30 sáng: học bài cùng nhau 10 giờ sáng - 11 giờ sáng: học nhạc/ học hát

2   giờ chiều — 4 giờ chiều: học bài

4 giờ chiều - 5 giờ chiều: đi cửa hàng rau củ với mẹ

» Bài tiếp theo: Unit 3 lớp 6 Project

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Unit 3 lớp 6 Looking back trang 34 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Tiếng Anh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM