Unit 3 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản: 08/02/2022 - Tác giả:

Unit 3 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 3 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 3 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 3 lớp 12
Từ vựngDịch nghĩa
asthma /ˈæsmə/(n)bệnh hen, bệnh suyễn
biomass /ˈbaɪəʊmæs/(n)nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật ; sinh khối
bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/(n)bệnh viêm phế quản
clutter /ˈklʌtə(r)/(n)tình trạng bừa bộn, lộn xộn
combustion /kəmˈbʌstʃən/(n)sự đốt cháy
conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/(n)sự bảo tồn
deplete /dɪˈpliːt/(v)rút hết, làm cạn kiệt
dispose of /dɪˈspəʊz əv/(v)vứt bỏ
geothermal /ˌdʒiːəʊˈθɜːml/(a)(thuộc) địa nhiệt
habitat /ˈhæbɪtæt/(n)môi trường sống
lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/(n)phong cách sống
mildew /ˈmɪldjuː/ (n)nấm mốc
mould /məʊld/ (n)mốc, meo
organic /ɔːˈɡænɪk/(a)không dùng chất nhân tạo, hữu cơ
pathway /ˈpɑːθweɪ/(n)đường mòn, lối nhỏ
preservation /ˌprezəˈveɪʃn/(n)sự giữ gìn
promote /prəˈməʊt/ (v)thúc đẩy, phát triển
purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/(n)sự làm sạch, sự tinh chế
replenish /rɪˈplenɪʃ/ (v)làm đầy lại, bổ sung
soot /sʊt/ (n)bồ hóng, nhọ nồi
sustainability /səˌsteɪnəˈbɪləti/(n)sự bền vững

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 3 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM