Unit 3 lớp 10: 3B Ask for and give travel information

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 3 lớp 10: 3B Ask for and give travel information trang 30, 31 (Explore New Worlds) với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 3 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 3B Ask for and give travel information - Unit 3: Going Places thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 3 lớp 10: 3B Ask for and give travel information

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 30, 31 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

Listening

A: Listen to the tourist. In which places do the conversations take place? (Nghe các đoạn hội thoại. Nơi mà các đoạn hội thoại diễn ra là ở đâu)

___ Airport check-in

___ Restaurant

___ Hotel reception

___ Immigration

___ Car rental

Tạm dịch:

- Airport check-in: quầy làm thủ tục ở sân bay

- Restaurant: nhà hàng

- Hotel reception: lễ tân khách sạn

- Immigration: thủ tục nhập cảnh

- Car rental: chỗ thuê ô tô

Gợi ý đáp án:

Airport check-in

Hotel reception

B:Listen again and write the missing information (Nghe lại lần nữa và viết các thông tin thiếu)

Gợi ý đáp án:

HS nghe và thực hiện.

Pronunciation: 3B Ask for and give travel information

C: Listen and repeat. Use rising and failing intonation. (Nghe và lặp lại. Sử dụng tông dọng lên và xuống)

1. Would you like a window or aisle seat?

2. Is this bag to check in or carry on?

3. Do you spell that L-E-E or L-I?

4. Is it for one night or two?

Tạm dịch:

1, Bạn muốn chỗ ngồi gần cửa sổ hay gần lối đi?

2. Cái túi này dùng để check in hay mang theo?

3. Bạn đáng vần L-E-E hay là L-I?

4. Cái này trong một đêm hay hai đêm?

D: Practice asking these questions with a partner. Using rising and falling intonation. (Luyện tập hỏi các câu hỏi sau với bạn cùng nhóm. Sử dụng tông giọng lên hoặc xuống)

1. Are you from the US or Canada?

2. Do you want to pay by cash or by card?

3. Is your visit for business or pleasure?

4. Do you want my ticket or my passport?

5. Do you leave on the 25th or the 26th?

Tạm dịch:

1. Bạn đến từ Mỹ hay Canada?

2. Bạn muốn trả tiền mặt hay thẻ?

3. Chuyến thăm của bạn có phải vì công việc hay là du lịch?

4. Bạn muốn vé của tớ hay hộ chiếu?

5. Bạn rời đi vào ngày 25 hay 26 vậy?

Communication: 3B Ask for and give travel information

E: Ask a partner questions to fill out the information with his or her travel information. For some questions, you might have to make up information.

(Đặt câu hỏi cho đối tác để điền thông tin với thông tin du lịch của họ. Đối với một số câu hỏi, bạn có thể phải bổ sung thông tin)

1. First name __________________

2. Middle initial(s)____________________

3. Last name _______________

4. Date of birth_______________

5. Nationality _________________

6. Country of residence _____________________

7. Contact number____________________

8. Date of arrival____________

9. Number of nights ___________________

10. Type of room (single / double?)________________

11. Reason for visit (business / vacation?)______________

Gợi ý đáp án:

1. First name: Tran

2. Middle initial(s): Thanh

3. Last name: Van

4. Date of birth: 28/5/2006

5. Nationality: Vietnamese

6. Country of residence: Vietnam

7. Contact number: 09xxxxx

8. Date of arrival: 30/10

9. Number of nights: 3

10. Type of room (single/ double): single

11. Reason for visit (business/ vacation?): vacation

Xem thêm các phần giải bài tập khác của Unit 3:

- Kết thúc nội dung Unit 3 lớp 10 Explore New Worlds 3B Ask for and give travel information - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 3 Going Places - 3B Ask for and give travel information của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM