Unit 3 Communication Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 06/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 3 Communication trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 3 Communication tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Communication

Draw and ask. Choose four animals from the box above and draw them on the beach picture. Ask a partner questions about the animals in his or her picture. Then draw your partner's picture on page 133. Compare the pictures.

jaguar                   sea turtle                    dolphin                  shark                    srab                  howler monkey

Dịch

Vẽ và hỏi. Chọn bốn loài vật từ hộp trên và vẽ chúng vào bức tranh biển cả. Hỏi một người bạn những câu hỏi về các loài động vật ở trong bức tranh của bạn ấy. Sau đó vẽ bức tranh của bạn vào trang 133. So sánh những bức tranh với nhau

Answer

- Ask

Student A: What animals are there in your picture? Is there a sea turtle?

Student B: Yes, there is a sea turtle.

Student A: Where is it?

Student B: It's behind the seaweed.

- Draw

Học sinh tự thực hành vẽ

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 3: Where's the Shark? - Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM