Unit 2 lớp 10 Listening trang 21 SGK Tiếng Anh 10

Xuất bản ngày 18/09/2020 - Tác giả:

Unit 2 lớp 10 Listening trang 21 SGK Tiếng Anh 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 2.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Listening Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Listening Ex1

What do you usually have for lunch or dinner? Do you care about the nutritional value of the things you eat?

(Bạn thường ăn gì vào bữa trưa hoặc bữa tối? Bạn có quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn bạn ăn không?)

=> I often eat rice with meat, fish, or eggs, and some kinds of vegetables.

(Tôi thường ăn cơm với thịt, cá hoặc trứng và một số loại rau.)

- Yes, I care much about the nutritional value of the things I eat. I believe in the saying 'You are what you eat' so I always choose good food and avoid fast food to keep healthy.

(Có, tôi quan tâm nhiều đến giá trị dinh dưỡng của những thức ăn tôi ăn. Tôi tin vào câu nói 'Bạn là những gì bạn ăn vào', vì thế tôi luôn chọn thức ăn tốt và tránh xa đồ ăn nhanh để được khỏe mạnh.)

Unit 2 lớp 10 Listening Ex2

Look at the picture below. What do you think the listening is about? (Nhìn vào bức ảnh sau. Bạn nghĩ bài nghe nói về điều gì?)

Look at the picture below. What do you think the listening is about?

Bài nghe


AUDIO SCRIPT 

The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its foundation is daily exercise and weight control since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt).

When it's dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, and fruits. Save a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or nuts, can make up the rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, and at the table. Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with little or no sugar. Staying active is half of the secret to weight control, the other half is a healthy diet that meets your calorie needs - so be sure you choose a plate that is not too large.

Dịch Script:

Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một hướng dẫn đơn giản, đáng tin cậy để chọn chế độ ăn uống lành mạnh. Nền tảng của nó là tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng, vì hai yếu tố liên quan này mạnh mẽ ảnh hưởng đến cơ hội của bạn để được khỏe mạnh. Tháp dinh dưỡng lành mạnh được xây dựng từ đó, cho thấy bạn nên ăn nhiều thức ăn từ phần dưới cùng của tháp (rau, ngũ cốc nguyên hạt) và ít hơn từ trên cùng (thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế, khoai tây, đồ uống có đường và muối).

Khi đó là thời gian ăn uống, hãy để rau củ chiếm nửa đĩa của bạn thì càng tốt và trái cây. Tiết kiệm một phần tư đĩa của bạn cho ngũ cốc nguyên hạt. Cá, gia cầm, đậu, hoặc hạt, có thể chiếm phần còn lại. Những loại dầu lành mạnh như ô liu và canola được khuyên dùng trong nấu ăn, rau trộn, và ở bàn ăn. Hoàn thành bữa ăn của bạn với một cốc nước, hoặc nếu bạn thích, trà hoặc cà phê với ít hoặc không có đường. Duy trì hoạt động là một nửa bí mật để kiểm soát cân nặng, một nửa còn lại là một chế độ ăn uống lành mạnh đáp ứng được nhu cầu calorie của bạn - vì vậy hãy đảm bảo bạn chọn một cái đĩa không quá lớn.

I see that it's the food/ healthy eating Pyramid. So I think the listening is about a guide to choosing a diet relying on the pyramid.

(Tôi thấy rằng đó là 1 tháp thực phẩm/ dinh dưỡng. Vì thế, tôi nghĩ bài nghe nói về hướng dẫn chọn chế độ ăn dựa vào tháp này.)

Unit 2 lớp 10 Listening Ex3

Listen to the recording and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe đoạn ghi âm và quyết định xem những nhận định này là đúng hay sai.)

Bài nghe

Đáp án

1 – F. The Healthy Eating Pyramid is a complex guide to choosing your diet.

(Tháp ăn uống dinh dưỡng là một hướng dẫn phức tạp cho sự lựa chọn chế độ ăn của bạn.)

Thông tin: The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet.

(Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một hướng dẫn đơn giản, đáng tin cậy để chọn chế độ ăn uống lành mạnh.)

2 – T. Daily exercise and weight control are key to staying healthy according to the Pyramid.

(Tập thể dục hằng ngày và kiểm soát cân nặng là chìa khóa để duy trì sự khỏe mạnh theo Tháp.)

Thông tin: Its foundation is daily exercise and weight control, since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy.

(Nền tảng của nó là tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng, vì hai yếu tố liên quan này ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ hội để được khỏe mạnh của bạn.)

3 – F. You are advised to eat more things on the top of the Pyramid.

(Bạn được khuyên nên ăn nhiều thực phẩm trên đỉnh Tháp.)

Thông tin: The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt).

(Tháp dinh dưỡng lành mạnh được xây dựng từ đó, cho thấy bạn nên ăn nhiều thức ăn từ phần dưới cùng của tháp (rau, ngũ cốc nguyên hạt) và ít hơn từ trên cùng (thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế, khoai tây, đồ uống có đường và muối).

4 – T. It's suggested that half of your plate consists of vegetables and fruit.

(Người ta đề nghị rằng phân nửa khẩu phần ăn của bạn nên bao gồm rau củ và trái cây.)

Thông tin: Fill half our plate with vegetables...and fruits.

5 – F. Fish, poultry, beans, or nuts make up the other half of the dinner plate.

(Cá, thịt gia cầm, đậu hoặc hạt tạo nên nửa còn lại của khẩu phần ăn của bạn.)

Thông tin: Dựa theo thông tin trong bài, rau củ quả chiếm 1/2 khẩu phần, ngũ cốc nguyên hạt chiếm 1/4, còn cá, thịt gia cầm, đậu, hạt chiếm nốt phần còn lại. Ta suy ra cá, thịt gia cầm, đậu, hạt chiếm 1/4. Do đó thông tin ở câu trên là chiếm 1 nửa là sai.

Unit 2 lớp 10 Listening Ex4

Listen again, divide the plate into sections and label which food should be in each section. (Lắng nghe lại, chia cái đĩa thành các phần và dán nhãn thức ăn nào nên ở trong phần nào.)

Bài ngheListen again, divide the plate into sections and label which food should be in each section. 

Unit 2 lớp 10 Listening Ex5

Write some sentences to describe the plate you have just made in 4.  (Viết một số câu để diễn tả cái đĩa bạn đã vẽ ra ở bài 4.)

Half the plate is filled with fruits and vegetables because they're good for our health. Grains make up a quarter. And the rest is fish, poultry, beans, or nuts

(Một nửa đĩa chứa đầy trái cây và rau vì chúng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ngũ cốc chiếm một phần tư. Và phần còn lại là cá, thịt gia cầm, đậu, hoặc các loại hạt)

Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Writing

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM