Unit 12 Skills 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 18/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 12 Skills 2 trang 65 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi - tiếng Anh 6 bài 12.

Giải bài tập Unit 12 Skills 2 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 Skills 2

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức tập 2 trang 65 về nghe và viết.

Listening

I. Listen to the conversation between Khang and Dr Adams and tick the phrases you hear.

- look after sick people

- understand what we say

- build the very high buildings

- teach many subjects

- move heavy things

Answer

- look after sick people

- understand what we say

- build the very high buildings

- teach many subjects

II. Listen to the conversation again and tick (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can't do many things today.

2. Worker robots can build the very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can do everything like humans.

Answer

1. F ( Can do quite a lot today)

2. T

3. T

4. T

5. F

Audio script

Khang: Dr Adams, please tell me something about robots.

Dr Adams: Sure. Robots can do quite a lot today. Home robots can do housework. Doctor robots can look after sick people. And...

Khang: Can robots build house?

Dr Adams: Yes. Worker robots can even build the very high buildings.

Khang: Can they teach?

Dr Adams: Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online.

Khang: Can they understand what we say?

Dr Adams: Yes, they do. They can even speak to us.

Khang: Robots can do everything like humans?

Dr Adams: No, not everything. They can't understand our feeling or play football.

Writing

III. Imagine a robot you would like to have. Make notes about it

1. Name of your robot

2. Type of Robot

3. Where it can work

4. What it can do for you

Answer

1. Name of your robot

GD88

2. Type of Robot

Home Robot

3. Where it can work

House

4. What it can do for you

Cook the meals, do the washing, clean the house

IV. Now write a pargraph of 50-60 words about the robots you would like to have. Use the information 3 to help you

Answer

My robot's name is GD88. It's a home robot. It can work at my house. My robot can cook the meals, do the washing ans clean my house.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12: Robots - Skills 2 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM