Unit 12 Pronuciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 30/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 12 Pronuciation trang 125 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 12 Pronuciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 Pronuciation

A. Listen to the stressed syllables. Repeat the words.

1. barbecue

2. decoration

Dịch

Nghe những âm tiết được đánh dấu trọng âm. Lặp lại các từ này

Answer

Học sinh tự thực hành

B. Listen and underline the stressed syllable.

1. festival      2. vacation      3. party          4. celebrate

5. around      6. summer      7. amazing     8. Winter

Dịch

Nghe và gạch chân những  âm tiết được đánh trong âm

Answer

1. festival      2. vacation      3. party          4. celebrate

5. around     6. summer       7. amazing     8. Winter

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

Dịch

Luyện tập cùng với bạn để đọc các từ ở bài B

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 12 Explore English: What do you usually do for new year? - Pronuciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM