Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 trang 63

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 63 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2
Mục lục nội dung

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 trang 63

Hướng dẫn trả lời Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 chủ đề Robots trang 63 SGK Tiếng Anh 6 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Tiếng Anh lớp 6 Unit 12.

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Bài 1

Task 1. Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill in each gap with the word you hear.

(Nghe chương trình radio từ Bản tin 4Teen. Sau đó điền vào chỗ trống với từ em vừa nghe được.)

Click tại đây để nghe:


Welcome to 'Technology and You'. Today we ask our friends around the world to tell us about their robots.

1. Firstly, Tommy from Sydney, Australia: The robot! have can understand some (1)_____ I say. It can comb my hair and help me get dressed. However, it can't clean my (2)_____ because it can't bend over.

2. Secondly, Linh Tran from Ha Noi, Viet Nam: My (3)_____ robot was an alarm clock. It could wake me up every morning. It could shout "Wake up!". It could push me out of bed. It helped me get to (4)_____ on time.

3. Finally, Nubita from Tokyo, Japan: My future robot will be able to help me do the gardening. It will be able to (5)_____ the plants. It will be able to cut the hedge too.

Hướng dẫn giải:

1: words

2: shoes

3: first

4: school

5: water

Tạm dịch:

Chào mừng bạn đến với chương trình “Công nghệ và bạn”. Hôm nay chúng hỏi bạn bè chúng tôi trên khắp thế giới nói cho chúng tôi nghe về người máy của họ.

Đầu tiên, Tommy đến từ Sydney, Úc: Người máy của tôi có thể hiểu vài từ. Nó có thể chải tóc cho tôi và giúp tôi mặc quần áo. Tuy nhiên, nó không thể lau chùi giày bởi vì nó không thể uốn cong được.

Thứ hai, Linh Trần đến từ Hà Nội, Việt Nam: Người máy của tôi là một đồng hồ báo thức. Nó có thể đánh thức tôi dậy mỗi buổi sáng. Nó có thể nói “Dậy đi!”. Nó có thể đẩy tôi ra khỏi giường. Nó đã giúp tôi đến trường đúng giờ.

Cuối cùng, Nubita đến từ Tokyo, Nhật Bản: Người máy tương lai của tôi sẽ thể giúp tôi làm vườn. Nó sẽ có thể tưới cây. Nó cũng sẽ có thể cắt tỉa hàng rào.

» Bài trước: A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Bài 2

Task 2. Interview three people about what skills they want their robots to have. Note their answers in the table below.

(Phỏng vấn 3 người về những kỹ năng mà người máy của họ có được. Ghi chú câu trả lời của họ trong bảng sau.)

IntervieweeWhat ablities does he/she want his/her robot to have?
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________

Bài 3

Task 3. Report your results to the class.

(Báo cáo kết quả của em cho lớp.) 

» Bài tiếp theo: Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM