Unit 11 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 29/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 11 Reading trang 116 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 11 Reading tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 Reading

TRAVELERS OF THE YEAR

In 2011, Canadian travel writer Heather Greenwood Davis and her husband, Ike, went on an adventure. They took their two sons—Ethan and Cameron—out of school, and went on a round-the-world trip.

In total, the Davis family spent 12 months on the road and went to 29 countries. They saw amazing birds in the Galapagos islands, climbed volcanoes, and helped at a children’s hospital in China. They even came close to a huge bear in Canada. They went to beautiful temples in Cambodia. They also traveled into the rain; forests of Thailand and saw really big Asian elephants.

While they traveled, they wrote many travel blog posts. They also took lots of photos. Now back home in Canada, Heather says that her family learned many things. They learned that the world is a beautiful place full of amazing people. Traveling made her see how we are all like each other. We can all make friends everywhere we go.

Dịch

NHỮNG VỊ KHÁCH DU LỊCH CỦA NĂM

Năm 2011, nhà văn du lịch người Canada, Heather Greenwood Davis và chồng cô, Ike, đã thực hiện một chuyến phiêu lưu. Họ cho hai con trai của mình - Ethan và Cameron - nghỉ học và thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới.

Tổng cộng, gia đình Davis đã trải qua 12 tháng trên đường và đến 29 quốc gia. Họ đã nhìn thấy những chú chim tuyệt vời ở quần đảo Galapagos, leo  núi lửa và giúp đỡ tại bệnh viện dành cho trẻ em ở Trung Quốc. Họ thậm chí còn đến gần một con gấu khổng lồ ở Canada. Họ đã đến những ngôi đền tuyệt đẹp ở Campuchia. Họ cũng đi trong mưa; rừng của Thái Lan và đã thấy những con voi châu Á thực sự lớn

Trong khi họ đi du lịch, họ đã viết nhiều bài đăng trên blog du lịch. Họ cũng đã chụp rất nhiều ảnh. Bây giờ trở về nhà ở Canada, Heather nói rằng gia đình cô đã học được nhiều điều. Họ học được rằng thế giới là một nơi tuyệt đẹp với đầy những con người tuyệt vời. Đi du lịch khiến cô ấy thấy chúng ta giống nhau như thế nào. Tất cả chúng ta có thể kết bạn ở mọi nơi chúng ta đến.

A. Read the article quickly. Choose a different title.

a. How to Travel Around the World

b. A Short Adventure in Africa

c. Around the World in 12 Months

Dịch

Đọc nhanh bài khóa và chọn một tiêu đề khác

a. Làm thế nào để đi du lịch vòng quanh thế giới

b. Một cuộc phiêu lưu ngắn ở Châu Phi

C. Vòng quanh thế giới trong 12 tháng

Answer

c. Around the World in 12 Months

B. Underline all the places the Davis family visited.

Dịch

Gạch chân những nơi mà Davis đã đi qua

Answer

the Galápagos islands

China

Canada

Cambodia

Thailand

C. Read again. Which country is the Davis family from? 

Dịch

Đọc lại một lần nữa. Gia đình Davis đến từ quốc gia nào?

Answer

The Davis family from Canada

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 11 Explore English: I went to Australia - Reading do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM