Unit 11 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 29/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 11 Pronunciation trang 115 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 11 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 Pronunciation

A. Listen and repeat.

1. They stayed in a great place                        /d/

2. I checked my emails in the hotel                  /t/

3. We visited a museum                                  /ɪd/

Dịch

Nghe và lặp lại

1. Họ đã ở một nơi tuyệt vời

2. Tôi đã kiểm tra email của mình trong khách sạn

3. Chúng tôi đã đến thăm một viện bảo tàng

Answer

Học sinh tự thực hành

B. Listen. Circle the correct sounds.

1. We watched a movie on the airplane                 /d/     /t/      /ɪd/

2. He invited me to a picnic                                    /d/     /t/      /ɪd/

3. She shared her photos.                                      /d/     /t/      /ɪd/

4. I liked Australia.                                                  /d/     /t/      /ɪd/

5. We wanted to go to England.                             /d/     /t/      /ɪd/

6. They hiked in the mountains.                             /d/     /t/      /ɪd/

Dịch

Nghe và khoanh vào cách phát âm đúng

1. Chúng tớ đã xem phim trên máy bay

2. Anh ấy đã mời tớ đi cắm trại

3. Cô ấy đã chia sẻ hình ảnh của mình

4. Tôi đã từng thích Australia.

5. Chúng tôi đã muốn đến Anh

6. Họ đã đi leo núi.

Answer

1. /t/

2. /ɪd/

3. /d/

4. /t/

5. /ɪd/

6. /t/

C. Word with a partner. Take turns to read the sentences in B

Dịch

Nói với bạn của mình. Lần lượt đọc các câu ở phần B.

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 11 Explore English: I went to Australia - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM