Unit 11 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 28/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 11 Preview trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 11 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 Preview

A. Listen to the conversation.
Circle T for True and F for False

1. Rena went to Melbourne                 T      F

2. It was cold and rainy                       T      F

3. She went with her friends               T      F

4. She had a good time                      T      F

Dịch

Nghe đoạn hội thoại. Khoanh T với đáp án đúng và F với đáp án sai

1. Rena đã từng đi đến Melbourne

2. Thời tiết đã từng lạnh và mưa.

3. Cô ấy đã đi cùng với bạn của mình

4. Cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ

Answer

1. T

2. F

3. F

4. T

B. Listen. What dis Rena do in Australia? Circle the correct answers

"We did a lot of axciting things. On our first day we went to the mountains. We (cycled/trekked) all the way to the top. We spent the next day (swimming/surfing) at the beach. There are a lot of amazing (restaurants/cafes) in Melbourne. We had some really interesting food. We also went to see a few (museums/art galleries). There was so much to do!"

Dịch

- Yêu cầu: Nghe. Rena đã làm gì ở Australia? Khoanh tròn đáp án đúng

- Đoạn văn:

"Chúng tôi đã làm rất nhiều điều thú vị. Vào ngày đầu tiên chúng tôi lên núi. Chúng tôi (đạp xe / đi bộ) đến đỉnh. Chúng tôi đã dành cả ngày hôm sau (bơi / lướt sóng) ở bãi biển. Có rất nhiều về (nhà hàng / quán cà phê) tuyệt vời ở Melbourne. Chúng tôi đã có một số món ăn thực sự thú vị. Chúng tôi cũng đã đi xem một vài (bảo tàng / phòng trưng bày nghệ thuật). Còn rất nhiều việc phải làm! "

Answer

1. trekked

2. swimming

3. restauants

4. museums

C. Talk with a partner.

What are some good places for a tourist to visit in your country? Why?

Dịch

Nói chuyện với một đối tác. Một số địa điểm tốt cho một khách du lịch đến thăm ở đất nước của bạn là gì? Tại sao?

Answer

You should visit handicarft villages in Vietnam such as: Bat Trang potter village, Van Phuc silk village,etc, because there are a lot of interesting here. You even can make pottery on your own . You should also bring the camera to take photos of beautiful scenery in these villages.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 11 Explore English: I went to Australia - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM