Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 54

Xuất bản: 24/12/2019 - Cập nhật: 27/12/2019 - Tác giả:

Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 được hướng dẫn bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được kiến thức cần nhớ và tham khảo cách làm bài tập.

Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 54

Tham khảo phương pháp làm bài và đáp án Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 đầy đủ và chi tiết.

Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Reading Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Bài 1

3Rs Club

If you follow the tips below, you will become 'greener'

1. Talk to teachers at school about putting recycling bins in every classroom.

2. Reuse your plastic bags.

3. Use refillable pens and pencils

4. Use reuseable water bottles instead of plastic ones.

5. Give last year's clothes to charity instead of throwing them away.

6. Swap your clothes with your friends or cousins.

7. Grow your own vegetables.

8. Turn the tap off when you brush your teeth or wash the dishes.

9. Walk more.

10. Find creative ways to reuse old items before throwing them away.

Tạm dịch:

Câu lạc bộ 3R

Nếu em theo những mẹo bên dưới, em sẽ trở nên “xanh” hơn.

1. Nói với giáo viên ở trường về việc đặt thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

2. Sử dụng lại những cái túi nhựa của bạn.

3. Sử dụng bút chì và bút mực có thể bơm lại.

4. Sử dụng những cái chai có thể tái sử dụng thay vì dùng chai nhựa.

5. Mang quần áo của năm cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

6. Trao đổi quần áo của bạn với bạn bè hoặc anh chị em họ.

7. Tự trồng rau.

8. Tắt vòi nước khi bạn đánh răng hoặc rửa chén.

9. Đi bộ nhiều hơn.

10. Tìm những cách sáng tạo để sử dụng lại đồ cũ trước khi ném chúng đi.

Task 1. Find these words or phrases in the text and underline them.

(Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc và gạch dưới chúng.)

If you follơ the tips below, you will become 'greener'

charity                  recycling bin                     swap                       creative                           reusable

1. Talk to teachers at school about putting recycling bins in every classroom.

2. Reuse your plastic bags.

3. Use refillable pens and pencils.

4. Use reuseable water bottles instead of plastic ones.

5. Give last year's clothes to charity, instead of throwing them away.

6. Swap your clothes with your friends or cousins.

7. Grow your own vegetables.

8. Turn the tap off when you brush your teeth or wash the dishes.

9. Walk more.

10. Find creative ways to reuse old items before throwing them away.

Tạm dịch:

5. từ thiện

1. thùng rác tái chế

6. trao đổi

10. sáng tạo

4. có thể sử dụng lại

» Bài trước: Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Bài 2

Task 2. Match the words with their meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng cho phù hợp.)

Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 54 hình 1

Hướng dẫn giải:

1 - E

Tạm dịch: sáng tạo - độc đáo và thú vị

2 - D

Tạm dịch: từ thiện - đưa mọi thứ cho những người có nhu cầu 

3 - A

Tạm dịch: trao đổi - tặng một cái gì đó cho một người và nhận một cái gì đó từ anh ta / cô ấy

4 - B

Tạm dịch: có thể tái sử dụng - có thể được sử dụng lại

5 - C

Tạm dịch: thùng tái chế - thùng chứa cho những thứ có thể tái chế

Bài 3

Task 3. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi sau)

1. What will you try to put in every classroom?

2. What can you do with your old clothes?

3. What kind of pens and pencils should you use?

4. How can you save water?

5. If you bring water bottles to a picnic, what type of bottles should you bring?

Hướng dẫn giải:

1. Recycling bins.

Tạm dịch: 

Bạn sẽ gắng đặt cái gì ở mỗi lớp học?

Thùng rác tái chế.

2. Give the old clothes to charity instead of throwing them away.

Tạm dịch: 

Bạn có thể làm gì với quần áo cũ?

Mang quần áo cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi

3. Refillable pens and pencils.

Tạm dịch: 

Bạn nên sử dụng loại bút chì và bút mực nào?

Bút chì và bút mực có thể bơm mực để sử dụng lại.

4. Turn off the tap when brushing the teeth and wash the dishes.

Tạm dịch: 

Bạn làm thế nào để tiết kiệm nước?

Tắt vòi nước khi đánh răng và rửa chén.

5. Reusable water bottles.

Tạm dịch:

Nếu bạn mang chai nước đi dã ngoại, bạn nên mang loại chai nào?

Chai nước tái sử dụng.

Speaking Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Bài 4

Task 4 Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

Do you think you can follow the tips for 'going green' ? Discuss with your group and put the tips in order from the easiest to the most difficult.

(Em có nghĩ rằng em có thể làm theo những mẹo để “sống xanh” không? Thảo luận với nhóm cửa em và sắp xếp các mẹo theo thứ tự từ dễ nhất đến khó nhất.)

Đáp án: 

- Lower using nilon

- Plant many green trees

- Save water, save electricity

- Conserve wild animals,...

- Don’t litter indiscriminately

Tạm dịch:

- Giảm thiểu sử dụng nilon

- Trồng thêm nhiều cây xanh

- Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện

- Bảo vệ động vật hoang dã

- Không xả rác bừa bãi

Bài 5

Task 5 The last tip tells you to find creative ways to reuse items before throwing them away. Can you think of any creative ways to reuse:

(Mẹo cuối cùng chỉ cho em những cách sáng tạo để tái sử dụng những đồ vật trước khi ném chúng đi. Em có nghĩ đến cách sáng tạo nào khác để tái sử dụng đồ vật không?)

Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 54 hình 3

1. phong bì cũ?

2. chai nước dùng rồi?

3. sách đã dùng rồi?

» Bài tiếp theo: Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM