Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 57

Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 57 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2

Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 57

Hướng dẫn trả lời Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

» Bài trước: Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Look at the pictures. What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures?

(Nhìn vào những bức tranh. Em có thể thấy gì trong mỗi bức tranh? Người ta sử dụng cái gì để làm những thứ có trong bức tranh?)

Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 57 hình 1

Tạm dịch:

Bây giờ làm việc theo nhóm hay theo cặp để hoàn thành dự án.

-   Chọn cái gì đó đã được sử dụng (một cái chai, lon, tờ giấy...)

-   Làm cái gi đó mới từ nó và trang trí nó.

-   Mang sản phẩm của em đến lớp.

-   “Chỉ rõ và nói” với bạn học về cái mà em đã làm.

» Bài tiếp theo: Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM