Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 16/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 11 Getting Started trang 48-49 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 11.

Giải bài tập Unit 11 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 11: Our Greener world nằm trong bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Mi: Hi, Nick.
Nick: Hello Mi.
Mi: You've bought a lot of things.
Nick: Yes. We're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Mi?
Mi: I'm buying some eggs. Hey, what's this?
Nick: It's a reusable shopping bag.
Mi: Do you always use it?
Nick: Yes. It's better than a plastic one. If we use this kind of bag, we will help the enviroment.
Mi: I see. I'll buy one for my mum. Where can I buy one?
Nick: At the check-out. By the way, you're also green. You're cycling.
Mi: You're right. If more people cycle, the air will be cleaner. Right?
Nick: Yes. Oh, it's 5 o'clok already. I have to go now. See you later.
Mi: See you, Nick. Bye.

Dịch

Mi: Chào Nick.
Nick: Chào Mi.
Mi: Cậu đã mua rất nhiều thứ.
Nick: Vâng. Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại. Mi đang làm gì ở siêu thị vậy?
Mi: Tớ đang mua một ít trứng. Ê cái gì đây?
Nick: Đó là một chiếc túi mua sắm có thể tái sử dụng.
Mi: Cậu có hay sử dụng nó không?
Nick: Có chứ. Nó tốt hơn túi nhựa. Nếu chúng ta sử dụng loại túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường.
Mi: Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ mua một cái cho mẹ tớ. Tớ có thể mua một cái ở đâu nhỉ?
Nick: Lúc trả tiền. Bằng cách này, cậu cũng sống xanh. Cậu đang đi xe đạp.
Mi: Cậu nói đúng. Nếu nhiều người đạp xe hơn, không khí sẽ sạch hơn. Đúng không?
Nick: Đúng vậy. Ồ, đã 5 giờ rồi. Tớ phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại.
Mi: Hẹn gặp lại, Nick. Tạm biệt.

II. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words In each blank.

1. Nick is going on ............ tomorrow.

2. The green shopping bag is better than the ..........

3. People can buy green bags at............

4. Mi wants to buy ............ bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi is green because .............

Answer

1. picnic

=> Nick is going on  picnic tomorrow.

2. plastic one

=> The green shopping bag is better than the plastic one.

3. the check-out

=> People can buy green bags at the check-out.

4. reusable bag

=> Mi wants to buy reusable bag bag for her mum.

5. she is cycling

=> Nick thinks that Mi is green because she is cycling.

III. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B

A

B

1. Green bags are better

a. they will help the enviroment.

2. The air will be cleaner

b. than plastic bags.

3. If people use reusable bags for shopping,

c. if more people cycle.

Answer

1-b

2-c

3-a

IV. Match the pictures with the ways to help the enviroment

Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức IV

Answer

1- c

2- a

3- b

4- e

5- d

V. Find someone who ...

Work in groups. Ask and answer to find someone who does the things in 4.

A: Do you plant trees?

B: No, I don't.

A: Do you pick up rubbish?

B: Yes, I do.

Answer

Học sinh thực hành trên lớp.

A: Do you cycling?

B: No, I don't.

A: Do you walk to school?

B: Yes, I do.

A: Do you using reusable bags when shopping?

B: No, I don't.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM