Unit 11 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 29/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 11 Comprehension trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 11 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 Comprehension

A. Choose the correct answers for Travelers of the Year.

1. The article is about ____.

a. a school trip

b. a travel blog

c. an adventure holiday

2. The Davis family spent 12 months "on the road". This means they spent 12 months ____.

a. traveling

b. driving

c. trekking

3. In Cambodia, the family visited ____.

a. beaches

b. mountains

c. temples

4. What did they see in Thailand?

a. a bear

b. elephants

c. amazing birds

5. In line 14, " we are like each other" means ____.

a. we are all friendly

b. we are all amazing

c. we all are the same

Dịch

Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung của bài khóa “ Travelers of the year”

1. Bài báo viết về ____.

a. một chuyến đi của trường

b. một blog du lịch

C. một kỳ nghỉ phiêu lưu

2. Gia đình Davis đã trải qua 12 tháng "trên đường". Điều này có nghĩa là họ đã dành 12 tháng ____.

a. đi du lịch

b. điều khiển

C. leo núi

3. Ở Campuchia, gia đình đã đến thăm ____.

a. bãi biển

b. núi non

C. Đền

4. Họ đã thấy gì ở Thái Lan?

a. một chú gấu

b. con voi

C. những con chim tuyệt vời

5. Ở dòng 14, "chúng ta giống nhau" có nghĩa là ____.

a. tất cả chúng ta đều thân thiện

b. tất cả chúng ta đều tuyệt vời

C. tất cả chúng ta đều giống nhau

Answer

1. c. an adventure holiday

2. a. traveling

3. c. temples

4. b. elephants

5. c. we all are the same

B. Complete the chart.

What can travelers do in these places? Use information from the article and them add your own ideas

Galápagos islandsCambodiaThailandVietnam
see amazing birds

Dịch

Hoàn thành bảng sau. Khách du lịch có thể làm gì với những đại điểm sau. Sử dụng những thông tin ở bài khóa và có thểm thêm ý tưởng riêng của bạn

Answer

Galápagos islandsCambodiaThailandVietnam
see amazing birdsgo to beautiful temples- travel into rain forest
- see big Asian elephants
Enjoy street food and beautiful scenery

C. Critical thinking. Talk with a partner.

Do you want to go on an around-the-world trip? Why? Where do you want to go?

Dịch

Tư duy phản biện. Nói với bạn cùng nhóm của mình. Bạn có muốn đi vòng quanh thế giới không? Tại sao? Bạn muốn đi đâu?

Answer

I really want to go on an around-the world- trip because I will see a lot of interesting things, it will broaden my mind. I will gain more knowledge about the world, experience different cultures. I think the country I want to go the most is Myanmar.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 11 Explore English: I went to Australia - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM