Unit 10 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 27/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 The Real World trang 104 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 10 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 The Real World

A. Look at the photo.
Complete the captions with the words from the box

storm                              ice                             tornadoes                           tennis

1. This is a tornado. A tornado is a kind of ____ with very strong winds.

Unit 10 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

2. These hailstones are made of ____. Hailstones are cold and hard. Some 
hailstones are really big, like ____ balls.

Unit 10 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

3. ____ can pick up small animals like frogs. Then it can rain frogs!

Unit 10 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 3

Dịch

Nhìn vào bức ảnh. Hoàn thành chú thích bằng các từ đã trong khung

1. Đây là một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy là một loại ____ với sức gió rất mạnh.

2. Những hạt mưa đá này được làm bằng ____. Mưa đá lạnh và cứng. Một số hạt mưa đá rất lớn, giống như những quả bóng ____.

3. ____ có thể nhặt các động vật nhỏ như ếch. Sau đó, trời có thể mưa ếch!

Answer

1. storm

2. ice

3. tennis

4. tornadoes

B. Listen to facts about the weather. Circle T for True or F for False.

1. Tornadoes are always the same color.                                T     F

2. Tornadoes can pick up houses and move them.                 T     F

3. Another word for tornadoes is "spinners".                           T     F

4. Hailstones sometimes have things inside them.                 T     F

Dịch

Nghe thông tin về thời tiết. Khoanh tròn T cho câu đúng hoặc F cho câu sai.

1. Lốc xoáy luôn luôn có màu giống nhau

2. Lốc xoáy có thể cuốn cả nhà và di chuyển nó

3. Tên gọi khác của lốc xoáy là “spinners”

4. Mưa đá thỉnh thoảng có thứ gì đó bên trong.

Answer

1. F

2. T

3. F

4. T

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 10 Explore English: What's the weather like? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM