Unit 10 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 28/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Reading trang 107 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 10 Reading tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Reading

STORM CHASER

Most people run away from tornadoes, but Roger Hill runs toward them. He is a “storm chaser.” He takes photos of storms. He has photos of more than 650 tornadoes!

Hill runs a company called Silver Lining Tours. His company organizes trips for people who want to see tornadoes. He spends about four months every year traveling. He travels all over the United States looking for tornadoes. He finds them by checking the Internet for weather information. When he finds a storm, he starts driving toward it. His company’s cars have special equipment to help him follow the storms.

Whenever he's chasing and photographing tornadoes, Hill knows he needs to be safe. He says you can get close to a tornado and take a picture. However, if you make a mistake, it can kill you. So in a way, it’s like a photographer trying to take photos of grizzly bears. Before taking a photograph, you need to be ready and to have an escape route. Safety is really important!

Dịch

NGƯỜI BẮT BÃO

Hầu hết mọi người chạy trốn khỏi lốc xoáy, nhưng Roger Hill chạy về phía chúng. Anh ấy là một "người đuổi theo những cơn bão." Anh ấy chụp ảnh chúng. Anh ấy có những bức ảnh của hơn 650 cơn lốc xoáy!

Hill điều hành một công ty có tên Silver Lining Tours. Công ty của anh ấy tổ chức các chuyến đi cho những người muốn xem lốc xoáy. Anh ấy dành khoảng bốn tháng mỗi năm để đi du lịch. Anh ấy đi khắp nước Mỹ để tìm kiếm những cơn lốc xoáy. Anh ta tìm thấy chúng bằng cách kiểm tra Internet để biết thông tin thời tiết. Khi anh ấy tìm thấy một cơn bão, anh ấy bắt đầu lái xe về phía nó. Xe ô tô của công ty anh ấy có thiết bị đặc biệt để giúp anh ấy đi theo những cơn bão.

Bất cứ khi nào anh ấy đuổi theo và chụp ảnh lốc xoáy, Hill biết anh ấy cần được an toàn. Anh ấy nói rằng bạn có thể đến gần một cơn lốc xoáy và chụp ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn mắc sai lầm, nó có thể giết chết bạn. Vì vậy, theo một cách nào đó, nó giống như một nhiếp ảnh gia đang cố gắng chụp ảnh những chú gấu xám. Trước khi chụp ảnh, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng và có những kế hoạch thoát hiểm. An toàn thực sự quan trọng!

A. Look at the photo and read the caption. Who do you think Roger Hill is?

a. a photographer

b. a weather reporter

c. a TV reporter

Dịch

Nhìn vào đoạn văn và đọc đoạn giới thiệu. Bạn nghĩ Roger Hill làm nghề gì?

a. một nhiếp ảnh gia

b. một phóng viên thời tiết

C. một phóng viên truyền hình

Answer

a. a photographer

B. Read the title. What do you think storm chasers do?

Dịch

Đọc tiêu đề. Bạn nghĩ những người săn bão làm gì?

Answer

They just want to see tornadoes and take a picture

C. Read the article quickly. Underline the words that mean the opposite of “away.”

Dịch

Đọc nhanh bài báo. Gạch chân những từ có nghĩa trái ngược với "away".

Answer

toward

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 10 Explore English: What's the weather like? - Reading do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM