Unit 10 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 28/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Pronunciation trang 105 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 10 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Pronunciation

Final -y sound

A. Listen and repeat.

1. wind, windy

2. sun, sunny

Dịch

Nghe và lặp lại

Answer

Học sinh tự thực hành

B. Listen. Circle the words you hear.

1. ice             icy

2. snow         snowy

3. storm         stormy

4. cloud         cloudy

5. rain            rainy

6. wind          windy

Dịch

Nghe và khoanh tròn từ bạn nghe được

Answer

1. icy                      4. cloudy

2. snow                  5. rainy

3. storm                 6. wind

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B

Dịch

Làm việc theo cặp. Lần lượt đọc lại các từ ở bài tập B

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 10 Explore English: What's the weather like? - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM