Unit 10 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 27/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Preview trang 101 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 10 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Preview

A. Listen. Number the weather condition in the order you hear them (1-4)

Unit 10 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Nghe. Đánh số điều kiện thời tiết theo thứ tự bạn nghe thấy chúng

Answer

1. It's windy

2. It's sunny

3. It's stormy

4. It's rainy

B. Listen and complete the chart. What’s the weather like?

rainysunnywindystormyhotwarmcoolcold
Hà Nội
Cape
Town Rio de Janeiro
Stockholm

Dịch

Nghe và hoàn thành bảng. Thời tiết như thế nào

Answer

rainysunnywindystormyhotwarmcoolcold
Hà Nội
Cape
Town Rio de Janeiro
Stockholm

C. Talk with a partner. What’s the weather like today? What kind of weather do you like?

Dịch

Nói với bạn của mình. Thời tiết hôm nay như thế nào? Bạn thích kiểu thời tiết như thế nào?

Answer

- Today, the weather is sunny. I like the weather to be windy and warm

- Today, the weather is so hot. I like the weather to be cool and windy

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 10 Explore English: What's the weather like? - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM