Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 trang 43 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 19/12/2019 - Cập nhật: 20/12/2019 - Tác giả:

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 SGK Tiếng Anh 6 được hướng dẫn bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được kiến thức cần nhớ và tham khảo cách làm bài tập.

Mục lục nội dung

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Hướng dẫn trả lời Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Ours houses in the future để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Bài 1

Task 1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE

(Trò chơi: Những điều mà chúng ta có thể làm trong tương lai.)

a Write the following phrases on six small pieces of paper.

(Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ.)

THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE

go to school

take pictures with our cameras

have telephones at home

go on holiday to the beach

watch new films in the cinema

send postcards to friends

Tạm dịch:

đi đến trườngchụp hình với máy ảnh của bạn
có điện thoại ở nhàđi nghỉ mát ở biển
xem phim mới trong rạp phimgửi bưu thiếp đến bạn bè

b   Play the game in groups following the instructions.

(Chơi trò chơi theo nhóm theo hướng dẫn sau.)

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 hình 1

Tạm dịch:

Đặt 6 mảnh giấy úp mặt xuống. Lần lượt nhìn vào từng mảnh.

Đọc cụm từ trên nó. Tìm cụm từ thích hợp ở vòng tròn bên dưới.

Đặt câu về tương lai sử dụng won’t và might.

Câu đúng: +1 điểm Câu sai: - 1 điểm

» Bài trước: A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Bài 2

Task 2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE

(Khảo sát trong lớp: Nhà cửa trong tương lai)

a Read the questions below. Tick (√) ‘Yes' or 'No'

(Đọc các câu hỏi bên dưới. Đánh dấu chọn vào mục “Yes” hoặc “No”.) 

Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 hình 2Tạm dịch:

1. Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao phải không?

2. Nhà của bạn sẽ ở trong không gian phải không?

3. Bạn sẽ có nhiều cây và hoa quanh nhà phải không?

4. Bạn sẽ có tủ lạnh mà có thế nấu ăn cho bạn phải không?

5. Bạn sẽ có người máy chăm sóc con của bạn?

6. Bạn sẽ có một chiếc xe hơi để bay vào không gian phải không?

b Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng những câu hỏi trong phần a để phỏng vấn bạn học.)

Example:

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house ir the future?

Nam: Yes, I will.

You: Will your house be in space?

Nam: Oh, no. It won't.

You: So where will it be?

Nam: I'm not sure. It might be by the sea.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sông trong một ngôi nhà công nghẹ cao trong tương lai chứ?

Nam: Đúng thế.

Bạn: Nhà của bạn sẽ ở trong không gian?

Nam: Ồ, không.

Bạn: Vậy nó sẽ ở đâu?

Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó ờ cạnh biển.

c Tell the class about your interview.

(Nói cho lớp nghe vổ cuộc phỏng vấn của em.)

Example:

In the future, Nam will live in a hi-tech house. It won't be in space. It might be by the sea.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Trong tương lai, Nam sẽ sông trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có lẽ sẽ nằm cạnh biển.

» Bài tiếp theo: Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM