Unit 10 Communication Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 13/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Communication trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi - tiếng Anh 6 bài 10.

Giải bài tập Unit 10 Communication tiếng Anh 6 tập 2 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Communication

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức tập 2 trang 43 về giao tiếp.

Everyday English

I. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences.

David: John! Hello!

John: Oh, hi, David. Wow! Is that your computer? It looks great.

Davids: Yes, it's my new computer. My parents gave it to me for my birthday

II. Work in pairs. Express your surprise when you see your partner's new watch, TV, mobile phone, etc

Answer

Học sinh tự thực hành trên lớp.

A: Wow! Is that your mobile phone? It looks great.

B: Yes, it's my new mobile phone. My granparents gave it to me for my birthday.

Houses and appliances in the future

III. Read the questions in the class survey below. Tick Y (Yes) or N (No).

Y

N

1. Will you live in a hi-tech house?

2. Will your house be in space?

3. Will you have a lot of trees and flowers around your house?

4. Will you have a fridge that can cook your meals?

5. Will you have a camera that can look after your hide?

6. Will you have a car that can fly

Answer

Học sinh tự thực hành trên lớp với các bạn

IV. Work in pairs. Use the questions in 3 to interview your partner.

Example:

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house in the future?

Nam: Yes. I will.

You: Will your house be in space?

Nam: Oh, no. It wont.

You: So where willl it be?

Nam: I'm not sure. It might be by the sea.

Answer

Học sinh tự thực hành trên lớp.

A: Will your house have a fridge?

B: Yes, it will.

A: What will it do for you?

B: It will cook my meals.

V. Tell the class about your interview.

Example:

In the future, Nam will live in a hi-tech house.

It won't be in space. It might be by the sea.

He might have a robot to help him with his home

Answer

Học sinh tự thực hành trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10: Our houses in the future - Communication sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM