Unit 10 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 13/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 A Closer look 1 trang 40 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi - tiếng Anh 6 bài 10.

Giải bài tập Unit 10 A Closer look 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 A Closer look 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức tập 2 trang 40 về từ vựng và phát âm.

Vacabulary

I. Listen and repeat the worda/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than once

electric cooker    diswasher     washing machine     wireless TV     fridge     electric fan     computer     smart clock

living room

bedroom

kitchen

Answer

living room

bedroom

kitchen

- wireless TV

- electric fan

- smart clock

- computer

- wireless TV

- smart clock

- electric fan

- electric cooker

- diswasher

- fridge

- washing machine

II. Match the appliances in A with what they can help us to do in B

A

1. electric cooker

2. diswasher

3. fridge

4. washing machine

5. computer

B

a. receive and send emails

b. keep food fresh

c. cook rice

d. wash and dry dishes

e. wash and dry clothes

Answer

1. c

2. d

3. b

4. d

5. a

III. Work in pairs. Ask and answer questions avout appliances, using the information in 2

Example:

A: What can an electric cooker help us to do?

B: It can help us to cook rice.

Answer 

A: What an a diswasher help us to do?

B: It can help us to wash and dry dishes

- Học sinh thực hành theo cặp theo mẫu

Pronunciation

IV. Listen and repeat the words

‘picture     ‘robot ‘             bedroom

‘kitchen     ‘housework     ‘palace

‘village       ‘mountains

V. Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words.

1. The picture is on the wall of the bedroom.

2. The robot helps me to do the housework.

3. There's a very big kitchen in the palace.

4. Their village is in the mountains.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10: Our houses in the future - A closer look 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM