Tuần 8

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận so sánh, gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài thao tác lập luận so sánh trang 79 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 1.