Tuần 6

Hướng dẫn là tập làm văn 3 Kể lại buổi đầu em đi học

Hướng dẫn là tập làm văn 3 Kể lại buổi đầu em đi học

Bài soạn là lời giải bài tập trang 52, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 được Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các em học sinh nắm được bố cục bài tập làm văn gồm ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. Biết cách lên dàn ý và nắm được đại ý của bài văn.

Giải bài chính tả nghe và viết Nhớ lại buổi đầu đi học

Giải bài chính tả nghe và viết Nhớ lại buổi đầu đi học

Bài soạn được Đọc Tài Liệu biên soạn là lời giải bài tập chính tả Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52, sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Giúp học sinh phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương góp phần củng cổ vững chắc ngữ pháp, nắm được các kiến thức cần thiết cho buổi học.

Giải bài tập Chính tả 3 Bài tập làm văn

Giải bài tập Chính tả 3 Bài tập làm văn

Bài soạn hướng dẫn giải bài tập trang 48, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 hướng dẫn cách phát âm, viết đúng các âm khó eo và oeo, phân biệt s và x, làm đúng bài tập điền từ.

Hướng dẫn giải bài kể chuyện 3 Bài tập làm văn

Hướng dẫn giải bài kể chuyện 3 Bài tập làm văn

Kể chuyện Bài Tập làm văn trang 47, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 mục đích cần đạt được là học sinh biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự của chuyện, kể lại được 1 đoạn của câu chuyện bằng lời của mình, nghe bạn kể và bình chọn bạn kể hay nhất.

Hướng dẫn giải bài tập trang 47 sách giáo khoa Tiếng Việt 3

Hướng dẫn giải bài tập trang 47 sách giáo khoa Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Bài tập làm văn, Tiếng Việt 3 tuần 6 giúp học sinh nhận biết được cấu trúc bài gồm những gì? cách viết một bài tập làm văn ra sao? Bước đầu làm quen với văn tự sự, nắm được nội dung bài học. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

X