Tuần 5

3

Hướng dẫn làm tuần 5

Soạn bài tập đọc Tiếng Việt 3 Người lính dũng cảm

Bài hướng dẫn soạn tập đọc Người lính dũng cảm, trang 39 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 mục đích giáo dục trẻ khi mắc lỗi phải dám nhận và sửa lỗi, người dám nhận và sửa lỗi mới là người dũng cảm.

Soạn bài Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Xem ngay nội dung soạn bài Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp để cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ theo nội dung trang 45 SGK Tiếng Việt 3.

Soạn bài chính tả tập chép Mùa thu của em | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài chính tả tập chép Mùa thu của em, giải bài tập trang 45 sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

Soạn bài tập đọc Cuộc họp của chữ viết | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Cuộc họp của chữ viết, trả lời câu hỏi bài tập trang 45 sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

Soạn bài Luyện từ và câu: So sánh | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài Luyện từ và câu: So sánh, trả lời câu hỏi bài tập trang 43 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Soạn bài tập đọc Mùa thu của em | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Mùa thu của em, trả lời các câu hỏi trang 42 sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn soạn bài chính tả lớp 3 Nghe - viết Người lính dũng cảm

Soạn bài chính tả Người lính dũng cảm, trang 41 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 phân biệt các âm l/n, ôn tập và củng cố ngữ pháp.

Hướng dẫn kể chuyện lớp 3 Người lính dũng cảm

Kể chuyện lớp 3 Người lính dũng cảm bài tập sách giáo khoa Tiếng Việt 3, trang 40 giúp các em học sinh ôn tập và củng cố ngữ pháp.
các bài khác cùng chương
Back to top