Tuần 34

3

Hướng dẫn làm tuần 34

Hướng dẫn làm tập làm văn 3 Vươn tới các vì sao

Bài soạn là lời giải bài tập trang 139, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức.

Giải bài tập chính tả trang 137 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Dòng suối thức

Bài soạn là lời giải bài tập trang 137, 138 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức.

Gợi ý giải bài tập trang 137 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Giải bài tập luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Bài soạn là lời giải bài tập trang 135, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc trang 135 Tiếng Việt 3: Mưa

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Giải bài tập chính tả trang 133 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Thì thầm

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Sự tích chú Cuội cung trăng

Bài soạn là lời giải bài tập trang 132, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn giải bài tập trang 132 Tiếng Việt 3 Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.
các bài khác cùng chương
Back to top