Tuần 33

3

Hướng dẫn làm tuần 33

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Hướng dẫn soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa, trang 126, 127 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Mặt trời xanh của tôi SGK Tiếng Việt lớp 3 trang 126

Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Hướng dẫn soạn bài tập làm văn Ghi chép sổ tay, trang 130 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội

Hướng dẫn soạn bài chính tả Quà của đồng nội (nghe - viết) trang 129 sgk Tiếng Việt lớp 3

Tập đọc : Quà của đồng nội

Hướng dẫn soạn bài tập đọc trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 3 : Quà của đồng nội (Tuần 33)

Chính tả (Nghe - viết) : Cóc kiện Trời

Giải bài tập chính tả bài 1, 2, 3 trang 124 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 (Nghe - viết): Cóc kiện Trời

Kể chuyện bài Cóc kiện Trời

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện trang 124 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 bài Cóc kiện Trời (Tuần 33)
các bài khác cùng chương
Back to top