Tuần 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Bài tập đọc lớp 3 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng yêu cầu rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc đúng kiểu câu cảm, câu hỏi, phân biệt được lời dẫn chuyện và lời của nhân vật. Nắm được cốt chuyện và vẻ đẹp câu chuyện: tình cảm đẹp đẽ, cảm độngmà bông hoa bằng lăng và sẻ non đã dành cho bé Thơ.

Hướng dẫn soạn bài chính tả lớp 3 Nghe - viết Chiếc áo len

Hướng dẫn soạn bài chính tả lớp 3 Nghe - viết Chiếc áo len

Bài soạn bài chính tả Nghe - viết Chiếc áo len giải bài tập trang 22, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 rèn kĩ năng viết chính tả: viết đúng các từ khó: cuộn tròn, ấm áp, xin lỗi, xấu hổ. Làm các bài tập chính tả phân biệt thanh dễ lẫn (thanh hỏi- thanh ngã).

X