Tuần 3

3

Hướng dẫn làm tuần 3

Soạn bài tập làm văn Kể về gia đình | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập làm văn trang 28 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 : Kể về gia đình.

Soạn bài chính tả tập chép Chị em | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn và giải bài tập chính tả tập chép: Chị em trang 27, 28 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Bài tập đọc lớp 3 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng yêu cầu rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc đúng kiểu câu cảm, câu hỏi, phân biệt được lời dẫn chuyện và lời của nhân vật. Nắm được cốt chuyện và vẻ đẹp câu chuyện: tình cảm đẹp đẽ, cảm độngmà bông hoa bằng lăng và sẻ non đã dành cho bé Thơ.

Soạn bài luyện từ và câu: So sánh - Dấu chấm

Hướng dẫn soạn bài luyện từ và câu: So sánh - Dấu chấm, giải các bài tập trang 24 sách khoa Tiếng Việt 3.

Soạn bài tập đọc Quạt cho bà ngủ | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Quạt cho bà ngủ, trả lời các câu hỏi soạn bài trang 24 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Hướng dẫn soạn bài chính tả lớp 3 Nghe - viết Chiếc áo len

Bài soạn bài chính tả Nghe - viết Chiếc áo len giải bài tập trang 22, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 rèn kĩ năng viết chính tả: viết đúng các từ khó: cuộn tròn, ấm áp, xin lỗi, xấu hổ. Làm các bài tập chính tả phân biệt thanh dễ lẫn (thanh hỏi- thanh ngã).

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện lớp 3 Chiếc áo len

Soạn bài Tiếng Việt 3 tuần 3 bài: Kể chuyện - Chiếc áo len kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của nhân vật, theo dõi bạn kể, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp lời bạn.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3 Chiếc áo len

Bài soạn tập đọc Chiếc áo len - sách giao khoa Tiếng Việt 3 trang 21: rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, kỹ năng đọc hiểu và hiểu ý nghĩa câu chuyện.
các bài khác cùng chương
Back to top