Tuần 29

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Bài soạn là lời giải bài tập trang 95, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu văn bản. Qua đó hiểu được nội dung bài học: tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người.

Giải bài tập Tập đọc trang 93 Tiếng Việt 3 Bé thành phi công

Giải bài tập Tập đọc trang 93 Tiếng Việt 3 Bé thành phi công

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc to rõ ràng bài thơ, hiểu được các từ ngữ trong bài. Qua đó hiểu nội dung bài thơ và chuẩn bị bài tốt hơn trước khi tới lớp.

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 Buổi học thể dục

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 Buổi học thể dục

Bài soạn là lời giải bài tập trang 90, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn các em học sinh kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời của nhân vật, bằng giọng kể tự nhiên và truyền cảm.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 trang 90 Buổi học thể dục

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 trang 90 Buổi học thể dục

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, kỹ năng đọc hiểu, qua đó nắm được nội dung bài học Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh bị khuyết tật.

X