Tuần 29

3

Hướng dẫn làm tuần 29

Đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã xem

Hướng dẫn viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã xem (bài tập trang 96, sách giao khoa Tiếng Việt lớp 3)

Giải bài tập chính tả 3 trang 96 Nghe - viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh phân biệt các âm x/s, in/inh và làm đúng bài tập điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Bài soạn là lời giải bài tập trang 95, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu văn bản. Qua đó hiểu được nội dung bài học: tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người.

Gợi ý giải bài tập Luyện từ và câu trang 91 Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh mở rộng vốn từ ngữ về chủ đề Thể thao, các môn thể thao hay các thuật ngữ chuyên môn. Ôn tập cách sử dụng dấu phẩy.

Giải bài tập Tập đọc trang 93 Tiếng Việt 3 Bé thành phi công

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc to rõ ràng bài thơ, hiểu được các từ ngữ trong bài. Qua đó hiểu nội dung bài thơ và chuẩn bị bài tốt hơn trước khi tới lớp.

Giải bài tập chính tả trang 91 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Buổi học thể dục

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng chính tả, phân biệt các âm s/x, an/inh và biết viết đúng các từ tên riêng phiên âm nước ngoài.

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 Buổi học thể dục

Bài soạn là lời giải bài tập trang 90, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Hướng dẫn các em học sinh kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời của nhân vật, bằng giọng kể tự nhiên và truyền cảm.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 trang 90 Buổi học thể dục

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, kỹ năng đọc hiểu, qua đó nắm được nội dung bài học Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh bị khuyết tật.
các bài khác cùng chương
Back to top