Tuần 28

3

Hướng dẫn làm tuần 28

Hướng dẫn làm tập làm văn 3 Kể lại một trận thi đấu thể thao

Bài soạn là lời giải bài tập trang 88, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tồng hợp. Hướng dẫn các em học sinh cách làm văn tự sự, kể lại một trận thi đấu thể thao đã diễn ra.

Hướng dẫn soạn bài chính tả 3 Trang 88 Cùng vui chơi

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tồng hợp, hướng dẫn các em học sinh làm đúng bài tập sách giáo khoa. Qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng chính tả, viết đúng và trình bày sạch đẹp bài chính tả.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Trang 87 Tiếng Việt 3: Bản tin

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tồng hợp, hướng dẫn các em học sinh làm đúng bài tập sách giáo khoa. Qua đó nắm được nội dung bài học và chuẩn bị bài tốt hơn trước khi tới lớp.

Giải bài tập Luyện từ và câu: Nhân hóa Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, hướng dẫn các em học sinh nhận biết được các sự vật sự việc nhân hóa và là đúng bài tập trang 85, sách giáo khoa Tiếng Việt 33.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc trang 85 Tiếng Việt 3: Cùng vui chơi

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản. Qua đó giáo dục trẻ: nên chăm chơi thể thao để có sức khỏe, để vui chơi và học tốt hơn.

Gợi ý giải bài tập chính tả 3 Nghe viết: Cuộc chạy đua trong rừng

Bài soạn là lời giải bài tập trang 83, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng chính tả. Viết đúng, sạch đẹp và biết phân biệt các âm l/n, dẫu hỏi và dấu ngã.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Cuộc chạy đua trong rừng

Bài soạn là lời giải bài tập trang 82, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, hướng dẫn các em học sinh kể lại được câu chuyện bằng lời kể của ngựa con.

Giải bài tập tập đọc trang 81 Tiếng Việt 3 Cuộc chạy đua trong rừng

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản. Qua đó giáo dục trẻ: Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo. Nếu chủ quan thì sẽ thất bại.
các bài khác cùng chương
Back to top