Tuần 26

3

Hướng dẫn làm tuần 26

Hướng dẫn làm tập làm văn 3 Kể về một ngày hội

Bài soạn là lời giải bài tập trang 72, sách giao khoa Tiếng Việt 3. Hướng dẫn các em học sinh bước đầu biết kể về một ngày hội theo gợi ý. Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu). Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết: Rước đèn ông sao

Bài soạn là lời giải bài tâp trang 72, sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Giúp học sinh phân biệt các âm r/d/gi, ên/ênh, rèn kĩ năng viết chính tả. Làm đúng bài tập phân biệt các tiếng có các âm đầu hoặc vần dễ viết sai: r/d/gi.

Hướng dẫn giải bài tập trang 71 Tiếng Việt 3 Rước đèn ông sao

Qua bài soạn, Đọc Tài Liệu giúp các em học sinh rèn kĩ năng đọc thành tiếng, đọc đúng các từ khó, đọc hiểu văn bản. Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài học: trẻ em Việt nam rất thích cỗ trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày tết trung thu, các em thêm yêu quý văn hóa cổ truyền.

Soạn bài Mở rộng vốn từ: Lễ hội - Ôn tập Dấu phẩy

Lời giải bài tập trang 70 Tiếng Việt 3, giúp học sinh mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm lễ hội. Ôn luyện về dấu phẩy đặt sau trạng ngữ chỉ nguyên nhân và ngăn cách các bộ phận đồng chức trong câu.

Soạn bài tập đọc Đi hội chùa Hương | SGK Tiếng Việt 3

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Đi hội chùa Hương, giải bài tập trang 69 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3.

Gợi ý soạn bài chính tả 3 trang 68 Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Qua bài soạn Đọc Tài Liệu hướng dẫn các em học sinh nghe viết đúng chính tả, phân biệt r/d/gi, ên/ênh. Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi, ên/ênh). Đây cũng là tài liệu giúp phụ huynh hướng dẫn con học tập tốt hơn môn Tiếng Việt.

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 trang 67 Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Bài soạn giúp học sinh rèn kĩ năng nói, có khả năng khái quát nội dung để đặt tên cho từng đoạn chuyện dựa vào tranh. Kể lại được từng đoạn chuyện theo tranh, giọng kể phù hợp với từng nội dung.

Gợi ý soạn bài tập đọc 3 trang 66 Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Qua bài soạn, Đọc Tài Liệu giúp các em học sinh rèn kỹ năng đọc thành tiếng và kỹ năng đọc hiểu, hiểu và nắm được nội dung và ý nghĩa câu chuyện Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ.
các bài khác cùng chương
Back to top