Tuần 24

3

Hướng dẫn làm tuần 24

Giải bài tập Luyện từ và câu trang 53 Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Bài soạn do Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, là tài liệu giúp học sinh nắm vững, hệ thống hoá và mở rộng vốn từ về nghệ thuật: người hoạt động nghệ thuật, các hoạt động nghệ thuật, các môn nghệ thuật... Ôn luyện về dấu phẩy, củng cố ngữ pháp Tiếng Việt 3.

Hướng dẫn làm tập làm văn 3 Người bán quạt may mắn

Bài soạn là lời giải bài tập trang 56, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 do Đọc Tài Liêu biên soạn và tổng hợp hướng dẫn các em học sinh nghe, nhớ nội dung câu chuyện và kể lại đúng, tự nhiên câu chuyện Người bán quạt may mắn.

Giải bài tập chính tả trang 56 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Tiếng đàn

Bài soạn do Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh rèn kĩ năng viết chính tả: nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng 1 đoạn trong bài Tiếng đàn. Tìm và viết đúng các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng s/x hoặc mang thanh hỏi/thanh ngã.

Giải bài tập đọc trang 55 Tiếng Việt 3: Tiếng đàn

Đọc Tài Liệu xin gửi tới quý phụ huynh bài soạn, giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi tới lớp. Giúp con đọc đúng tên nhà thơ Nga: Pu - skin, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết đọc đoạn thơ khác với đoạn văn xuôi. Qua đó hiểu nội dung và ý nghĩa của bài.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Mặt trời mọc ở đằng... tây!

Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ: ca ngợi tài ứng tác thơ của nhà thơ Pus-kin. Hiểu các từ được các từ ngữ cuối bài: ngộ nghĩnh, hãnh diện. Rèn luyện kỹ năng đ thành tiếng, biết ngắt hơi đúng chỗ, biết đọc đoạn thơ khác với đoạn văn xuôi.

Giải bài tập chính tả trang 51 Tiếng Việt 3 Nghe - viết Đối đáp với vua

Bài soạn do Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hơp, giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng chính tả, nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng 1 đoạn trong truyện Đối đáp với vua. Tìm đúng, viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc có thanh hỏi/thanh ngã theo nghĩa đã cho.

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 trang 51 Đối đáp với vua

Bài soạn giúp học sinh có thể biết sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện, dựa vào trí nhớ và tranh kể lại được toàn bộ câu chuyện với giọng phù hợp. Chăm chú nghe bạn kể, học được ưu điểm của bạn, phát hiện đúng sai sót, kể tiếp được câu chuyện.

Gợi ý soạn bài tập đọc 3 trang 50 Đối đáp với vua

Bài soạn do Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp học sinh rèn kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu. Qua đó hiểu được nội dung và ý nghĩa của chuyện: ca ngợi Cao Bá Quát tài trí thông minh, giỏi đối đáp.
các bài khác cùng chương
Back to top