Tuần 22

Giải bài tập chính tả 3 trang 37 Nghe - viết Một nhà thông thái

Giải bài tập chính tả 3 trang 37 Nghe - viết Một nhà thông thái

Qua bài soạn, Đọc Tài Liệu hướng dẫn các em học sinh phân biệt r/d/gi, ươt/ươc GV giúp HS tìm đúng các từ (theo nghĩa đã cho) chứa tiếng bắt đầu bằng âm đầu hoặc vần dễ lẫn: r/d/gi hoặc ươt/ươc. Tìm đúng các từ ngữ chỉ hoạt động có tiếng bắt đầu bằng r/d/gi hoặc có vần ươt/ươc.

Gợi ý giải bài tập đọc Trang 35 Tiếng Việt 3 Cái Cầu

Gợi ý giải bài tập đọc Trang 35 Tiếng Việt 3 Cái Cầu

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh nắm được từ mới trong bài, đọc đúng các từ khó. Qua đó hiểu nội dung bài: bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu cha làm là đẹp nhất, đáng yêu nhất. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Giải bài tập chính tả 3 trang 33  Nghe - viết Ê-đi-xơn

Giải bài tập chính tả 3 trang 33 Nghe - viết Ê-đi-xơn

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh biết cách viết từ phiên âm tiếng nước ngoài, biết viết hoa các chữ cái đầu dòng và tên riêng. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn soạn bài Tập đọc 3 trang 32 Nhà bác học và bà cụ

Hướng dẫn soạn bài Tập đọc 3 trang 32 Nhà bác học và bà cụ

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, giúp các em học sinh rèn kĩ năng đọc thành tiếng, chú ý đọc đúng tên nước ngoài: Ê - đi - xơn, các từ ngữ: nổi tiếng, khắp nơi. Biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

X