Tuần 18

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 9

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 9

Bài soạn là lời giải bài tập trang 150 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I. Bổ sung và củng cố cách viết văn, biết sử dụng và liên kết các đoạn văn trong bài để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 8

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 8

Bài soạn là lời giải bài tập trang 151 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I. Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, tìm được các hình ảnh so sánh trong đoạn văn để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 6

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 6

Bài soạn hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I, bổ sung và củng cố cách viết thư, bố cục và cách sử dụng ngôn từ trong một lá thư gửi bà ngoại ở quê để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 5

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 5

Bài soạn là lời giải bài tập trang 150 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I. Bổ sung và củng cố cách viết đơn, bố cục và cách sử dụng ngôn từ trong một lá đơn để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 4

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 4

Bài soạn là lời giải bài tập trang 151 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I. Về dấu phẩy (,) cách sử dụng trong câu và đoạn văn để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 3

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 3

Bài soạn là lời giải bài tập trang 149 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức học kì I. Về cách viết giấy mời: bố cục, bội dung và cách sử dụng từ ngữ từ để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 2

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 2

Bài soạn là lời giải bài tập trang 148 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I, về các từ và hình ảnh so sánh để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

X