Tuần 17

Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn soạn bài Lập kế hoạch cá nhân giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi bài tập trang 152 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 1.

Soạn bài Thơ Hai-cư của Ba-sô

Soạn bài Thơ Hai-cư của Ba-sô

Hướng dẫn soạn bài Thơ Hai-cư của Ba-sô, trả lời các câu hỏi đọc hiểu bài Thơ Hai-cư trang 155 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 1.

Soạn bài Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)

Soạn bài Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)

Hướng dẫn soạn bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu giúp em nắm vững kiến thức và trả lời các câu hỏi đọc hiểu trang 158 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 1.

X