Tuần 14

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Nhớ Việt Bắc

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Nhớ Việt Bắc

Bài soạn do nhóm biên tập của Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng thể thơ lục bát 10 dòng đầu của bài thơ Nhớ Việt Bắc. Làm đúng các bài tập phân biệt các cặp vần dễ lẫn au- âu, âm giữa vần iiê.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Một trường tiểu học vùng cao

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Một trường tiểu học vùng cao

Bài soạn là lời giải bài tập trang 119, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, giúp học sinh luyện đọc rõ ràng, chính xác, ngắt nghỉ đúng chỗ. Qua đó hiểu nội dung ý nghĩa của bài, nắm được tình hình sinh hoạt và học tâp của học sinh một trường nội trú vùng cao rất khó khăn và thiếu thốn.

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Người liên lạc nhỏ

Bài soạn là lời giải bài tập trang 114, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, giúp học sinh phân biệt các âm, các vần: ay/ây, l/n, i/iê . Nghe - viết chính xác một đoạn trong bài Người liên lạc nhỏ, viết hoa các tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng. Các bạn có thể xem trực tếp hoặc tải về máy.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Người liên lạc nhỏ

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 Người liên lạc nhỏ

Bài soạn là lời giải bài tập trang 114, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 giúp học sinh kể chuyện dựa vào trí nhớ và tranh minh họa 4 đoạn của câu chuyện. Rèn luyện kỹ năng nghe đọc thành tiếng với giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Gợi ý giải bài Tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ

Gợi ý giải bài Tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ

Qua bài soạn tập đọc Người liên lạc nhỏ, trang 113 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 giúp học sinh chuẩn bị bài tốt nhất trước khi lên lớp. Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và kỹ năng đọc hiểu, chú ý các từ khó và dễ lẫn. Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật.

X