Tuần 14

Soạn bài Bản tin

Soạn bài Bản tin

Hướng dẫn soạn bài Bản tin, gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài và bài tập luyện tập trang 160 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 1.