Tuần 14

Soạn bài Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Soạn bài Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Hướng dẫn soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, trả lời các câu hỏi đọc hiểu và luyện tập trang 128 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 1.