Tuần 11

Bài 3 trang 121 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Bài 3 trang 121 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 121 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Bài 2 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Bài 2 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 120 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh