Tuần 10

Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Hướng dẫn soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam, gợi ý trả lời câu hỏi đọc hiểu soạn bài Hai đứa trẻ trang 94 sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 1.

Soạn bài Ngữ cảnh

Soạn bài Ngữ cảnh

Hướng dẫn soạn bài Ngữ cảnh, trả lời câu hỏi bài tập về ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ trang 102 sách giáo khoa Ngữ Văn 11 tập 1.