Những từ ngữ, hình ảnh trong lời thoại của hai nhân vật khi họ nói về công việc thường ngày

Xuất bản: 27/08/2022 - Cập nhật: 06/09/2022 - Tác giả:

Liệt kê theo bảng sau những từ ngữ, hình ảnh trong lời thoại của hai nhân vật khi họ nói về công việc thường ngày của mình và của người còn lại. Câu 1 trang 132 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo.

Tham khảo ngay một số gợi ý trả lời câu 1 trang 132 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, soạn bài Xã trưởng - Mẹ Đốp phần sau khi đọc.

Câu 1 trang 132 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi:

Liệt kê theo bảng sau những từ ngữ, hình ảnh trong lời thoại của hai nhân vật khi họ nói về công việc thường ngày của mình và của người còn lại:

Nói về Xã trưởngNói về mẹ Đốp và chồng
Xã trưởng

- Tại dân vi tổng lí Quốc pháp hữu công hầu...

- Đi rao mõ...

Mẹ Đốp

- làng chửa được ngồi...

- Mộc đạc vang lừng Kim thanh dóng dả...

Từ bảng trên hãy nêu nhận xét về thái độ, quan điểm của hai nhân vật.

Gợi ý trả lời 1:

Nói về Xã trưởngNói về mẹ Đốp và chồng
Xã trưởng

- Tại dân vi tổng lí Quốc pháp hữu công hầu

- Ơn dân xã thuận bầu

- Tôi đứng đầu hàng xã

- Đi rao mõ

- Làm cái thứ mõ thì bằng với sắc cái gì?

Mẹ Đốp

- Các cụ chửa được ngồi

- Thầy sai con đi rao mõ

- Mộc đạc vang lừng

Kim thanh dóng dả

- Bất phận danh nhi tài túc

Vô chế lệnh nhi dân tòng

- Muôn việc sửa sang quyền cắt đặt

Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi

=> Nhận xét về thái độ, quan điểm của hai nhân vật:

+ Xã trưởng: tự hào mà nói mình được chọn làm lí trưởng là do người dân đều đồng ý chọn, coi mình như là vua ở đây

+ Mẹ Đốp: đả kích, châm chọc chức xã trưởng

Khi nói về mẹ Đốp và chồng:

+ Xã trưởng: khinh bỉ ra mặt, coi thường những người thấp kém hơn mình.

+ Mẹ Đốp; dùng những từ ca ngợi ghề của mình cũng được trân trọng, cũng được dân bầu. Nói về chồng luôn dùng những từ thẳng thắn để nói về những gì chồng đạt được.

Gợi ý trả lời 2:

* Nói về xã trưởng:

- Xã trưởng: tự mãn khi mình được chọn làm lí trưởng, cho mình đứng trên tất cả mọi người.

- Mẹ Đốp: đả kích, chọc tức xã trưởng.

* Nói về mẹ Đốp và chồng:

- Xã trưởng: tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường những người có địa vị thấp kém hơn mình.

- Mẹ Đốp: trân trọng công việc mình đang làm vì mẹ Đốp cũng được dân bầu.

Các câu hỏi khác trong bài

Hướng dẫn soạn văn 10 Chân trời tại Doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM