Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Dân gian
Hoàn cảnh sáng tác:
Trích từ Truyện Rùa Vàng trong Lĩnh Nam chích quái - một bộ sưu tập truyện dân gian ra đời vào cuối thế kỉ XV. Gồm hai lớp truyện nối tiếp nhau: Kể về quá trình An Dương Vương xây thành và chế tạo nỏ thần thành công nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng - Kể về nguyên nhân khiến nhà nước Âu Lạc rơi vào tay giặc.

Tóm tắt tác phẩm Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy