Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Dân gian
Hoàn cảnh sáng tác:
Trích từ Truyện Rùa Vàng trong Lĩnh Nam chích quái - một bộ sưu tập truyện dân gian ra đời vào cuối thế kỉ XV. Gồm hai lớp truyện nối tiếp nhau: Kể về quá trình An Dương Vương xây thành và chế tạo nỏ thần thành công nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng - Kể về nguyên nhân khiến nhà nước Âu Lạc rơi vào tay giặc.

Tóm tắt tác phẩm Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

 
Cảm nhận về nhân vật An Dương Vương

Cảm nhận về nhân vật An Dương Vương

[Văn mẫu 10] Cảm nhận về nhân vật An Dương Vương, tuyển chọn văn mẫu hay nhất để nêu cảm nhận của em về vị vua có lòng yêu nước sâu sắc và tinh thần quyết tâm bảo vệ đất nước