Trường hợp nào sau đây chắc chắc không xảy ra sự đáp ứng

Xuất bản: 21/01/2023 - Tác giả:

Trường hợp nào sau đây chắc chắc không xảy ra sự đáp ứng tế bào? Giải thích. a) Sự sai hỏng một phân tử truyền tin. b) Thụ thể không tiếp nhận phân tử tín hiệu.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 82 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Thông tin giữa các tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 2 trang 82 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Trường hợp nào sau đây chắc chắc không xảy ra sự đáp ứng tế bào? Giải thích.

a) Sự sai hỏng một phân tử truyền tin.

b) Thụ thể không tiếp nhận phân tử tín hiệu.

Trả lời:

Khi thụ thể không tiếp nhận phân tử tín hiệu thì thông tin không được truyền vào trong tế bào nên sẽ không gây ra đáp ứng tế bào. Còn trường hợp bị sai hỏng một phân tử truyền tin thì tế bào có thể sử dụng các phân tử truyền tin khác.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 82: "Trường hợp nào sau đây chắc chắc không xảy ra sự đáp ứng tế bào?" thuộc nội dung soạn bài Thông tin giữa các tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM