Trình bày ý nghĩa về sự thay đổi hình thái nhiễm sắc thể

Xuất bản: 24/01/2023 - Tác giả:

Trình bày ý nghĩa về sự thay đổi hình thái nhiễm sắc thể trong các kì của quá trình nguyên phân. Trả lời câu hỏi luyện tập 1 trang 91 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi luyện tập 1 trang 91 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Quá trình phân bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi luyện tập 1 trang 91 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Trình bày ý nghĩa về sự thay đổi hình thái nhiễm sắc thể trong các kì của quá trình nguyên phân.

Trả lời:

Ý nghĩa về sự thay đổi hình thái nhiễm sắc thể trong các kì của quá trình nguyên phân:

- Từ đầu kì đầu cho đến đầu kì sau, các nhiễm sắc thể ở trạng thái co xoắn để rút ngắn chiều dài của nhiễm sắc thể, nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân li các nhiễm sắc thể về hai cực tế bào ở kì sau.

- Ở đầu kì cuối cho đến khi kết thúc nguyên phân, các nhiễm sắc thể dãn xoắn để chuẩn bị cho quá trình tổng hợp các chất và nhân đôi nhiễm sắc thể ở chu kì tế bào tiếp theo.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi luyện tập 1 trang 91: "Trình bày ý nghĩa về sự thay đổi hình thái nhiễm sắc thể trong các kì của quá trình nguyên phân." thuộc nội dung soạn bài Quá trình phân bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM